SkypeID: EuroGPS.HelpDesk

Click to Skype Us

SkypeID: EuroGPS.HelpDesk

0700 1 49 49

Call Us

at no additional cost

SafeDrive
Описание

SafeDrive is designed to increase driver’s safety

SafeDrive е електронно устройство с GPS приемник, което в реално време изчислява географското Ви положение и Ви предупреждава за наближаването на опасни и/или контролирани пътни участъци, чиито координати са записани в база данни, като в същото време Ви информира за превишаване на допустимата скорост на движение през съответния участък.

SafeDrive е създаден, за да осигури сигурността на шофьора и спазването на правилата за движение по пътищата.

Устройството SafeDrive съдържа предварително заредена, актуална база данни с географските координати на опасни и/или контролирани участъци от пътната мрежа в България и Европа, изградена в съответсвие с официална информация публикувана от държавните органи, засягаща опасните участъци и зоните с повишена концентрация на пътно-транспортни произшествия, които често са контролирани и/или оборудвани с видеокамери за безопасност.

Информацията с географските координати в устройството SafeDrive подлежи на бързо и лесно за потребителя актуализиране през Интернет.

SafeDrive не е анти-радар. Устройството не може да засича вълни излъчени от радари.

За повече информация посетете www.safe-drive.eu.

Всички права запазени Copyright 2003-2023 ИКОМ ООД