SkypeID: EuroGPS.HelpDesk

Click to Skype Us

SkypeID: EuroGPS.HelpDesk

0700 1 49 49

Call Us

at no additional cost

Проследяване и Контрол
Продуктова линия

SmartTracker CLASSIC

EuroGPS SmartTracker CLASSIC е продукт, насочен към бизнес потребителите, които имат автомобили или други транспортни средства и респективно изпитват необходимост от контрол на мобилния си ресурс.
EuroGPS SmartTracker CLASSIC е подходящ за транспортни фирми, производители, търговци, доставчици и други.
 
Ползи за клиента
 
Потребителят на SmartTracker CLASSIC знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:
 
 •  Оперативен контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване на разрешена скорост за движение
 •  Предпазване от кражби на гориво
 •  Намаляване на административната работа
 •  Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на обекти или клиенти
 •  Оптимизиране на разходите

SmartTracker CONSTRUCTION

EuroGPS SmartTracker CONSTRUCTION е продукт, насочен към строителната индустрия и е създаден за:
 •  Строителни фирми, които имат, както транспортни средства, така и строителна техника, в това число багери, кранове, фадроми, грейдери и други
 •  Фирми, които произвеждат и/или доставят инертни материали и строителни разтвори, в т.ч. циментовози, бетоновози и други.
Ползи за клиента
Потребителят на SmartTracker CONSTRUCTION знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:
 •  Проследяване на местата и продължителността на разтоварването
 •  Проследяване разход на моточас и километър
 •  Контрол на мобилния ресурс и оптимизация на разходи
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Оптимзиране маршрутите на движение
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване разрешената скорост за движениe
 •  Намаляване на административната работа
 •  Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на обекти

SmartTracker AGRA

EuroGPS SmartTracker AGRA е насочен към фирми от земеделския сектор и е създаден за:

 •  Земеделски производители
 •  Лозаро-винарски комплекси

Ползи за клиента

Потребителят на SmartTracker AGRA знае къде са селскостопанските машини, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:

 •  Информация за обработена площ
 •  Проследяване извършената селскостопанска дейност
 •  Отчитане на извършената земеделска работа по водачи на селскостопански машини
 •  Контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване  на субективния фактор
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Предпазване от кражби на гориво
 •  Намаляване административната работа
 •  Оптимизиране разходите

SmartTracker OIL

EuroGPS SmartTracker OIL е насочен към производители и дистрибутори на гориво
 
Ползи за клиента
 
Потребителят на SmartTracker OIL знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал периото му позволява да постигне следните резултати:
 
 •  Контрол на достъпа до товара или суровината
 •  Контрол на шлюзове и/или люкове на цистерни
 •  Контрол на местоположението и продължителността на източване на цистерни
 •  Контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Оптимизиране маршрутите на движение
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване разрешената скорост за движение
 •  Предпазване от кражби на гориво
 •  Намаляване административната работа
 •  Контрол на посещения на обекти или клиенти
 •  Оптимизиране разходите

SmartTracker SECURITY

EuroGPS SmartTracker SECURITY е насочен към фирми, които работят в следните сфери:

 •  Rent-a-Car фирми
 •  Охрана на физически лица и ценни товари
 •  COT услуги
 •  Лизингови компании
 •  Застрахователни компании

Ползи за клиента

Потребителят на SmartTracker SECURITY знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати: 

 •  Повишаване нивото на сигурност на охранявани или застраховани обекти
 •  Повишаване контрола на лизингодателя върху лизинговите автомобили
 •  Възможност за предотвратяване на кражби
 •  Възможност за бърза реакция на контролен център при кражба на автомобил, настъпване на застрахователно събитие, настъпване на събития, свързани със сигурността на автомобили, лица или товари
 •  Възможност за създаване на собствен контролен център за сигурност

SmartTracker PRO

EuroGPS SmartTracker PRO е продукт насочен към бизнес потребителите, които имат малък брой транспортни средства или строителна техника и респективно изпитват необходимост от контрол на мобилния си ресурс.
Euro GPS SmartTracker PRO е подходящ за транспортни фирми, производители, търговци, доставчици и други.
 
Ползи за клиента
 
Потребителят на SmartTracker PRO знае къде са автомобилите му и какво е състоянието им в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:
 
 •  Контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване на разрешена скорост за движение
 •  Предпазване от кражби на гориво
 •  Намаляване на административната работа
 •  Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на   обекти или клиенти
 •  Оптимизиране на разходите

SmartTracker ECO

EuroGPS SmartTracker ECO е насочен към фирми, чиято дейност е свързана със сметоизвозването и чистотата на населените места, и имат необходимост от контрол на мобилния ресурс, който пряко извършва сметосъбирането на контейнери от различни обекти и почистването на обществени места

Ползи за клиента

Потребителят на EuroGPS SmartTracker ECO знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:

 •  Контрол на сметоизвозването
 •  Контрол на почистените площи (улично почистване, снегопочистване, и др.
 •  Контрол на посетените обекти и събраните отпадъци
 •  Идентификация и контрол на контейнери
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Оптимизиране маршрутите на движение
 •  Контрол върху спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Предпазване от кражби на гориво
 •  Намаляване на административната работа
 •  Оптимизиране на разходите

SmartTracker DISTRIBUTION

EuroGPS SmartTracker DISTRIBUTION е продукт насочен към фирми в областта на търговията, дистрибутори на стоки,транспортни фирми, производители;

Ползи за клиента

Потребителят на EuroGPS SmartTracker DISTRIBUTION знае къде са автомобилите му и какво е състоянието им в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати

 •  Предварително планиране на маршрут от потребителя
 •  Сравнение на планирания и действителния маршрут
 •  Контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване на разрешена скорост за движение
 •  Предпазване от кражби на гориво
 •  Намаляване на административната работа
 •  Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на обекти или клиенти
 •  Оптимизиране на разходите

SmartTracker LOCATION

EuroGPS SmartTracker LOCATION е насочен към бизнес потребителите, които имат автомобили или други транспортни средства и респективно изпитват необходимост от контрол на мобилния си ресурс. EuroGPS SmartTracker LOCATION е подходящ за транспортни фирми, производители, търговци, доставчици и други

Ползи за клиента

Потребителят на EuroGPS SmartTracker LOCATION знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:

 •  Контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване на разрешена скорост за движение
 •  Намаляване на административната работа
 •  Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на обекти или клиенти
 •  Оптимизиране на разходите

SmartTracker CLASSIC-LOCATION

EuroGPS SmartTracker CLASSIC-LOCATION е продукт, насочен към бизнес потребителите, които имат разнороден автопарк от автомобили и други транспортни средства и респективно изпитват необходимост от контрол на мобилния си ресурс.

EuroGPS SmartTracker CLASSIC-LOCATION е подходящ за фирми, производители, търговци, доставчици, които ползват при дейността си собствени разнородни транспортни средства.

Ползи за клиента

Потребителят на SmartTracker CLASSIC-LOCATION знае къде са автомобилите, какво изпълняват в реално време и за минал период, което му позволява да постигне следните резултати:

 •  Оперативен контрол на мобилния ресурс
 •  Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор
 •  Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина
 •  Спазване на разрешена скорост за движение
 •  Следене на горива по избор на определени транспортни средства
 •  Намаляване на административната работа
 •  Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на обекти или клиенти
 •  Оптимизиране на разходите
 • SmartTracker CLASSIC
 • SmartTracker CONSTRUCTION
 • SmartTracker AGRA
 • SmartTracker OIL
 • SmartTracker SECURITY
 • SmartTracker PRO
 • SmartTracker ECO
 • SmartTracker DISTRIBUTION
 • SmartTracker LOCATION
 • SmartTracker CLASSIC-LOCATION
Всички права запазени Copyright 2003-2024 ИКОМ ООД