SkypeID: EuroGPS.HelpDesk

Click to Skype Us

SkypeID: EuroGPS.HelpDesk

0700 1 49 49

Call Us

at no additional cost

Проследяване и Контрол
Описание

EuroGPS SmartTracker е изключително гъвкава пълнофункционална технологична платформа за GPS контрол и управление на превозни средства и специализирани автопаркове.

 

Бизнес продуктите от серията EuroGPS SmartTracker водят до бързи, съществени и измерими икономии при използване на автопарка в частния и публичния сектор.

 

Продуктовата линия EuroGPS SmartTracker включва 11 специализирани продукта:

 

GPS контрол и управление на превозни средства и специализирани автопаркове

 • SmartTracker Classic (за малки и средни автопаркове с общо предназначение)
 • SmartTracker Distribution and Logistics (логистичен сектор)
 • SmartTracker Construction (строителен сектор)
 • SmartTracker Agra (за селското стопанство)
 • SmartTracker Eco (сметосъбиране, снегопочистване и управление на отпадъци)
 • SmartTracker Oil (горива и течни и насипни товари)
 • SmartTracker Security (охрана на хора, и ценни пратки и товари)
 • SmartTracker Car Recovery (превенция на автокражби и издирване на откраднати превозни средства)
 • SmartTracker Pro (за бизнес потребители, които имат малък брой транспортни средства)
 • SmartTracker Location (за транспортни фирми, производители, търговци и др.)
 • SmartTracker Connect (двупосочна текстова комуникация с водача, автоматично навигиране и проследяване на бизнес процесите по адреси и обекти)
 

Това широкообхватно портфолио от продукти позволява качествено да се решават конкретните специфични проблеми на клиентите, коренно различни в различните сектори.

 

EuroGPS SmartTracker е изцяло разработена и се произвежда от ИКОМ. Фирмата проектира, разработва, произвежда и внедрява всички компоненти на предлаганите GPS продукти, включително целия приложен софтуер, системен софтуер и базови хардуерни елементи, чиято интелектуална собственост е създадена от и е притежание на компанията.

 

Като резултат ИКОМ има сериозни технологични предимства по отношение на know-how, знания, умения, опит, квалифициран персонал, експертиза по отношение на технологиите, многогодишно близко технологично партньорство със световни лидери в производството и доставката на елементна база и системен софтуер в телематиката, което води до един важен резултат – по-добра технология от предлаганите конкурентни решения във всеки един момент, постоянно развитие и недопускане на морално остаряване на предлаганите GPS системи.

Всички права запазени Copyright 2003-2024 ИКОМ ООД